Contact

Suggesties voor de website of een leuke aanvulling? Neem dan even contact op met de webmaster.

Ga hiervoor naar de contactpagina.

Geschiedenis

Geschiedenis van de Stad Den Haag

De vroegste tekenen van bewoners in het gebied dat vandaag Den Haag genoemd wordt dateren van ca. 3000 jaar voor het begin van onze jaartelling, maar pas rond het midden van de dertiende eeuw zien we het begin van een nederzetting die dan Die Haghe en groeit rondom het hof van Graaf Willem II van Holland. Met diens benoeming tot koning van het Heilige Roomse Rijk in 1248 maakt Den Haag een eerste groeiperiode door.

Het Grootste Dorp van de Lage Landen
De groei van Den Haag ging door tot het in 1433 bestuurscentrum werd van de Bourgondische Nederlanden en in 1482 van de Habsburgse Nederlanden. Met elk van deze eigendomswisselingen nam het gebied dat vanuit Den Haag bestuurd werd toe. Den Haag was al snel zo groot als een stad, maar de hoge heren hielden het bestuur van hun zetel liever zelf in handen en voor stadsrechten was een te grote onafhankelijkheid van bestuur nodig.
Desondanks verzamelde Den Haag wel een reeks elementen die we normaliter enkel in steden van die tijd aantreffen zoals een eigen rechtbank, schutterij, burgemeester, jaarmarkt, gilden systeem en zelfs burgerrechten. Stadsmuren zou Den Haag uiteindelijk nooit krijgen en dat maakt het moeilijk te verdedigen zoals de Gelderse roofridder Maarten van Rossum in 1528 liet zien als bekendste inval tot het begin van de Tachtigjarige Oorlog.

Den Haag en de Republiek
Als bestuurscentrum van de Spaanse Nederlanden in het midden van het zeer opstandige Holland, wisselde Den Haag de eerste paar jaar van de oorlog meerdere malen van handen terwijl de stad veroverd en heroverd werd. Als Den Haag dan uiteindelijk in handen van Holland komt en blijft zijn veel inwoners dood of vertrokken en veel gebouwen beschadigd, geplunderd of vervallen. De Staten van Holland eigenen zich alle voormalige bezittingen van de Spanjaarden toe inclusief bekende Haagse plekken als de Kloosterkerk, het Haagse Bos en de Warande (het huidige Malieveld en de Koekamp.)

Hoe moest Den Haag ooit herstellen zonder kenmerkende en aantrekkelijke onderdelen van haar stadsgezicht als de Kloosterkerk en het Haagse Bos? Het verpauperde en deels ontvolkte Den Haag kon het geld dat Holland wilde zien niet opbrengen, zelfs niet toen houtkappers gezonden werden om te beginnen met kappen in het Haagse Bos.
Uiteindelijk komt door tussenkomst van onder andere Willem van Oranje Holland de Akte van Redemptie tot stand. De Akte stelt dat in ruil voor bewezen diensten Den Haag het Haagse Bos en de Warande terugkrijgt voor aanzienlijk minder geld. Voorwaarde is dat de het Malieveld, de Koekamp en het Haagse Bos dezelfde functie zou blijven vervullen die ze altijd vervuld hebben, deze bescherming geldt tot vandaag de dag.

Den Haag tot aan Vandaag
Al snel nemen de Staten van Holland weer zitting in Den Haag gevolgd door de Staten-Generaal van de nieuwe Republiek. Ook het Stadhouderlijk hof neemt er zitting en Prins Maurits probeert nog door de aanleg van grachten aanzet te geven tot de bouw van volledige vestigingswerken, maar ook de Republiek heeft Den Haag liever als dorp.
Pas in 1806 als Nederland onder het bewind van Revolutionair Frankrijk valt wordt Den Haag een stad gemaakt hoewel het dan al geruime tijd, net als vandaag de dag, de derde stad van Nederland is. Ook in het nieuwe koninkrijk zal Den Haag bestuurlijk centrum blijven. Met de vestiging van het Internationaal Arbitrage Hof na de Eerste Haagse Vredesconferentie in 1899 en later het Internationaal Strafhof wordt Den Haag uiteindelijk ook een belangrijke VN-stad.

Ooit een belangrijk dorp in Holland is Den Haag nu een stad van de wereld en dat is nog overal te zien.